Cách chơi poker giỏi – Bí quyết và kỹ năng để trở thành cao thủ

Poker là một trò chơi bài vô cùng hấp dẫn và thú vị, được yêu thích bởi nhiều người trên thế giới. Poker không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn đòi hỏi người chơi phải có những kỹ năng và chiến thuật tinh tế để đánh bại đối thủ. Bạn có muốn học cách chơi poker giỏi để trở thành một cao thủ, hay ít nhất là không bị lỗ khi chơi poker? Nếu có, hãy đọc bài viết này của bostonmicrosystems để tìm hiểu cách chơi poker giỏi, nâng cao kỹ năng và chiến thuật của bạn.

Bạn quan tâm

Luật chơi cơ bản của poker

Trước khi tìm hiểu làm thế nào để biết được cách chơi poker giỏi, bạn cần nắm vững luật chơi cơ bản của trò chơi này. Luật chơi cơ bản của poker gồm có hai phần: cách chia bài và xếp hạng các quân bài, và các vòng đặt cược trong poker.

Cách chia bài và xếp hạng các quân bài

Poker là một trò chơi bài được chơi với một bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá, không có quân Joker. Mỗi người chơi sẽ được chia hai lá bài úp (gọi là hole cards), và năm lá bài sẽ được úp lên bàn (gọi là community cards). Người chơi sẽ sử dụng hai lá hole cards và ba lá community cards để tạo ra một tổ hợp bài poker gồm năm lá. Người có tổ hợp bài cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Cách chia bài và xếp hạng các quân bài
Cách chia bài và xếp hạng các quân bài

Các quân bài trong poker được xếp hạng từ cao đến thấp như sau: A (xì), K (kéo), Q (đầm), J (bồi), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A có thể được coi là quân cao nhất hoặc quân thấp nhất tuỳ theo loại bài. Các quân bài cùng màu (cơ, rô, tép, bích) không có sự khác biệt về giá trị.

Ví dụ: Bạn có hai lá hole cards là A♠ và K♠. Năm lá community cards là Q♠, J♠, 10♠, 9♥ và 8♣. Bạn có thể tạo ra một tổ hợp bài là royal flush (xì lốn) gồm A♠, K♠, Q♠, J♠ và 10♠. Đây là loại bài cao nhất trong poker.

Các vòng đặt cược trong poker

Poker có nhiều biến thể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là Texas Hold’em. Trong Texas Hold’em, mỗi ván bài sẽ có bốn vòng đặt cược: preflop, flop, turn và river.

 • Preflop: Đây là vòng đặt cược đầu tiên, diễn ra trước khi chia bài. Người chơi ngồi bên trái của người chia bài (dealer) sẽ phải đặt một khoản tiền nhỏ (small blind), và người chơi ngồi tiếp theo sẽ phải đặt một khoản tiền lớn hơn (big blind). Các người chơi khác sẽ lần lượt thực hiện các hành động sau:
  • Call: Đồng ý đặt cược bằng với số tiền của big blind.
  • Raise: Tăng số tiền cược lên cao hơn big blind.
  • Fold: Bỏ bài và không tham gia vào ván bài này nữa.
  • Check: Không đặt thêm tiền cược, chỉ áp dụng khi không có ai raise trước đó.
  • All-in: Đặt toàn bộ số tiền còn lại của mình vào cược.

  Vòng đặt cược kết thúc khi tất cả các người chơi đã call hoặc fold, hoặc chỉ còn một người chơi all-in.

 • Flop: Đây là vòng đặt cược thứ hai, diễn ra sau khi chia ba lá community cards đầu tiên. Người chơi ngồi bên trái của dealer sẽ là người hành động đầu tiên, và có thể thực hiện các hành động giống như ở preflop. Vòng đặt cược kết thúc khi tất cả các người chơi đã check, call, fold hoặc all-in.
 • Turn: Đây là vòng đặt cược thứ ba, diễn ra sau khi chia thêm một lá community card thứ tư. Các quy tắc và hành động giống như ở flop.
 • River: Đây là vòng đặt cược cuối cùng, diễn ra sau khi chia lá community card thứ năm và cuối cùng. Các quy tắc và hành động giống như ở flop. Sau khi vòng đặt cược kết thúc, nếu còn hai người chơi trở lên, sẽ diễn ra vòng so bài (showdown) để xác định người thắng.

Ví dụ: Bạn có hai lá hole cards là A♠ và K♠. Năm lá community cards là Q♠, J♠, 10♠, 9♥ và 8♣. Bạn đã raise ở preflop và flop, và được call bởi một người chơi khác. Ở turn, bạn đã all-in và được call. Ở river, bạn đã so bài và chiến thắng với royal flush.

Các loại bài poker và cách xác định người thắng

Sau khi nắm vững luật chơi cơ bản của poker, bạn cần biết các loại bài poker và cách xác định người thắng trong trường hợp có nhiều người chơi.

Các loại bài poker và cách xác định người thắng
Các loại bài poker và cách xác định người thắng

Các loại bài poker được liệt kê từ cao đến thấp như sau:

Các loại bài poker từ cao đến thấp

 • Royal flush: Là tổ hợp bài gồm năm lá bài liên tiếp từ A đến 10 cùng màu. Ví dụ: A♠, K♠, Q♠, J♠ và 10♠.
 • Straight flush: Là tổ hợp bài gồm năm lá bài liên tiếp cùng màu. Ví dụ: K♥, Q♥, J♥, 10♥ và 9♥.
 • Four of a kind: Là tổ hợp bài gồm bốn lá bài cùng giá trị. Ví dụ: 9♠, 9♥, 9♣ và 9♦.
 • Full house: Là tổ hợp bài gồm ba lá bài cùng giá trị và hai lá bài cùng giá trị khác. Ví dụ: J♠, J♥, J♣ và 10♦, 10♣.
 • Flush: Là tổ hợp bài gồm năm lá bài cùng màu. Ví dụ: A♥, Q♥, 7♥, 5♥ và 2♥.
 • Straight: Là tổ hợp bài gồm năm lá bài liên tiếp không cùng màu. Ví dụ: 8♠, 7♥, 6♣, 5♦ và 4♠.
 • Three of a kind: Là tổ hợp bài gồm ba lá bài cùng giá trị. Ví dụ: K♠, K♥ và K♣.
 • Two pair: Là tổ hợp bài gồm hai cặp bài cùng giá trị. Ví dụ: Q♠, Q♥ và 4♣, 4♦.
 • One pair: Là tổ hợp bài gồm một cặp bài cùng giá trị. Ví dụ: A♠ và A♥.
 • High card: Là tổ hợp bài không thuộc các loại trên. Ví dụ: A♣, K♦, J♥, 9♠ và 3♣.

Cách xác định người thắng

Để xác định người thắng trong poker, bạn cần so sánh các loại bài của các người chơi. Người có loại bài cao nhất sẽ thắng. Nếu có hai người chơi hoặc nhiều hơn có cùng loại bài, bạn cần so sánh các quân bài trong loại đó theo thứ tự sau:

 • Nếu loại bài là royal flush, straight flush hoặc straight, bạn sẽ so sánh quân bài cao nhất trong loại đó. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài cao nhất là giống nhau, bạn sẽ coi như là hòa.
 • Nếu loại bài là four of a kind hoặc full house, bạn sẽ so sánh quân bài tạo ra four of a kind hoặc three of a kind trong loại đó. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài tạo ra four of a kind hoặc three of a kind là giống nhau, bạn sẽ so sánh quân bài còn lại trong loại đó. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài còn lại cũng là giống nhau, bạn sẽ coi như là hòa.
 • Nếu loại bài là flush, bạn sẽ so sánh từng quân bài trong loại đó theo thứ tự từ cao đến thấp. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài cao nhất là giống nhau, bạn sẽ so sánh quân bài tiếp theo. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu tất cả các quân bài là giống nhau, bạn sẽ coi như là hòa.
 • Nếu loại bài là three of a kind, two pair hoặc one pair, bạn sẽ so sánh quân bài tạo ra three of a kind, two pair hoặc one pair trong loại đó. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài tạo ra three of a kind, two pair hoặc one pair là giống nhau, bạn sẽ so sánh quân bài còn lại trong loại đó theo thứ tự từ cao đến thấp. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu tất cả các quân bài là giống nhau, bạn sẽ coi như là hòa.
 • Nếu loại bài là high card, bạn sẽ so sánh từng quân bài trong loại đó theo thứ tự từ cao đến thấp. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu quân bài cao nhất là giống nhau, bạn sẽ so sánh quân bài tiếp theo. Người có quân bài cao nhất sẽ thắng. Nếu tất cả các quân bài là giống nhau, bạn sẽ coi như là hòa.
Cách chơi poker giỏi đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quan sát và phán đoán tốt
Cách chơi poker giỏi đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quan sát và phán đoán tốt

Bạn có tổ hợp bài là royal flush gồm A♠, K♠, Q♠, J♠ và 10♠. Người chơi khác có tổ hợp bài là straight flush gồm K♥, Q♥, J♥, 10♥ và 9♥. Bạn sẽ thắng vì bạn có loại bài cao hơn.

Bạn có tổ hợp bài là full house gồm J♠, J♥, J♣ và 10♦, 10♣. Người chơi khác cũng có tổ hợp bài là full house gồm J♦, J♠, J♥ và 9♣, 9♦. Bạn sẽ thắng vì bạn có quân bài còn lại cao hơn.

Bạn có tổ hợp bài là flush gồm A♥, Q♥, 7♥, 5♥ và 2♥. Người chơi khác cũng có tổ hợp bài là flush gồm A♣, Q♣, 7♣, 4♣ và 3♣. Bạn sẽ thắng vì bạn có quân bài thứ tư cao hơn.

Bạn có tổ hợp bài là one pair gồm A♠ và A♥. Người chơi khác cũng có tổ hợp bài là one pair gồm A♣ và A♦. Bạn sẽ coi như là hòa vì tất cả các quân bài của bạn và người chơi khác là giống nhau.

Cách chơi poker giỏi như cao thủ

Để chơi poker giỏi, bạn không chỉ cần biết cách tạo ra các loại bài poker mà còn cần biết cách đọc bài đối thủ và áp dụng chiến thuật phù hợp theo tình huống và đối thủ. Để làm được điều này, bạn cần nhận biết loại người chơi poker, phân tích tay bài của đối thủ và áp dụng các chiến thuật cơ bản trong poker.

Cách chơi poker giỏi như cao thủ
Cách chơi poker giỏi như cao thủ

Cách nhận biết loại người chơi poker

Người chơi poker có thể được phân loại theo hai tiêu chí: tính toán (tight) hay mạo hiểm (loose), thụ động (passive) hay chủ động (aggressive). Dựa vào hai tiêu chí này, bạn có thể xác định được loại người chơi poker của đối thủ:

 • Tight-passive: Là người chơi chỉ chọn chơi những bài tốt và ít khi tăng cược hoặc all-in. Họ thường chỉ call hoặc fold khi được đặt cược. Họ dễ bị lợi dụng bởi những người chơi chủ động và khó có thể kiếm được nhiều tiền từ những bài tốt của mình.
 • Tight-aggressive: Là người chơi cũng chỉ chọn chơi những bài tốt nhưng sẽ tăng cược mạnh mẽ hoặc all-in khi có cơ hội. Họ thường làm cho đối thủ phải đưa ra những quyết định khó khăn và có thể kiếm được nhiều tiền từ những bài tốt của mình.
 • Loose-passive: Là người chơi sẵn sàng chơi nhiều bài, kể cả những bài yếu, và ít khi tăng cược hoặc all-in. Họ thường chỉ call hoặc check khi được đặt cược. Họ dễ bị mất nhiều tiền vì chơi quá nhiều bài và không biết bỏ bài khi nên.
 • Loose-aggressive: Là người chơi cũng sẵn sàng chơi nhiều bài, kể cả những bài yếu, và thường xuyên tăng cược hoặc all-in. Họ thường làm cho đối thủ phải đối mặt với áp lực lớn và có thể kiếm được nhiều tiền từ những bài yếu của mình.
Hãy quan sát cách đối thủ bluff bài
Hãy quan sát cách đối thủ bluff bài

Để nhận biết loại người chơi poker của đối thủ, bạn cần quan sát hành vi của họ trong các ván bài. Bạn có thể dựa vào hai chỉ số sau:

 • VPIP (Voluntarily Put In Pot): Là tỷ lệ phần trăm số lần người chơi đặt tiền vào pot khi có cơ hội, không tính các lần đặt blind. Chỉ số này cho biết người chơi có tính toán hay mạo hiểm. Chỉ số càng cao, người chơi càng mạo hiểm.
 • PFR (Pre-Flop Raise): Là tỷ lệ phần trăm số lần người chơi tăng cược ở preflop khi có cơ hội. Chỉ số này cho biết người chơi có thụ động hay chủ động. Chỉ số càng cao, người chơi càng chủ động.

Ví dụ: Người chơi A có VPIP là 10% và PFR là 8%. Người chơi B có VPIP là 40% và PFR là 30%. Bạn có thể kết luận rằng người chơi A là tight-aggressive, còn người chơi B là loose-aggressive.

Cách phân tích tay bài của đối thủ

Sau khi nhận biết loại người chơi poker của đối thủ, bạn cần phân tích tay bài của họ để có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau để phân tích tay bài của đối thủ:

 • Dựa vào lịch sử đặt cược: Bạn có thể dựa vào các hành động đặt cược của đối thủ trong các ván bài trước để ước lượng khoảng bài của họ. Ví dụ: Nếu bạn biết rằng đối thủ chỉ raise ở preflop khi có các bài tốt như AA, KK, QQ, AK hoặc AQ, bạn có thể loại bỏ những bài khác khỏi khoảng bài của họ khi họ raise ở preflop.
 • Dựa vào phản ứng của đối thủ: Bạn có thể dựa vào cách đối thủ phản ứng với các hành động của bạn hoặc của người chơi khác để ước lượng khoảng bài của họ. Ví dụ: Nếu bạn biết rằng đối thủ sẽ call khi có bài trung bình và fold khi có bài yếu, bạn có thể loại bỏ những bài cao hoặc yếu khỏi khoảng bài của họ khi họ call.
 • Dựa vào cơ hội xuất hiện của các quân bài: Bạn có thể dựa vào xác suất xuất hiện của các quân bài trong bộ bài để ước lượng khoảng bài của đối thủ. Ví dụ: Nếu bạn biết rằng xác suất để có một royal flush là rất thấp (khoảng 0.00015%), bạn có thể loại bỏ royal flush khỏi khoảng bài của đối thủ khi họ tăng cược mạnh mẽ.
Bạn cần phân tích tay bài của họ để có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho mình
Bạn cần phân tích tay bài của họ để có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho mình

Ví dụ: Bạn có hai lá hole cards là A♠ và K♠. Năm lá community cards là Q♠, J♠, 10♠, 9♥ và 8♣. Bạn đã raise ở preflop và flop, và được call bởi một người chơi khác. Ở turn, bạn đã all-in và được call. Bạn có thể phân tích tay bài của đối thủ như sau:

 • Dựa vào lịch sử đặt cược: Bạn biết rằng đối thủ là một người chơi tight-aggressive, nên bạn có thể kết luận rằng họ chỉ chơi những bài tốt. Bạn có thể giới hạn khoảng bài của họ là các loại bài sau: royal flush, straight flush, four of a kind, full house, flush, straight hoặc three of a kind.
 • Dựa vào phản ứng của đối thủ: Bạn biết rằng đối thủ đã call khi bạn raise ở preflop và flop, nên bạn có thể kết luận rằng họ không có royal flush, straight flush hoặc four of a kind. Bạn cũng biết rằng đối thủ đã call khi bạn all-in ở turn, nên bạn có thể kết luận rằng họ không có flush hoặc straight. Bạn có thể giới hạn khoảng bài của họ là full house hoặc three of a kind.
 • Dựa vào cơ hội xuất hiện của các quân bài: Bạn biết rằng xác suất để có một full house là khá cao (khoảng 2.6%), nên bạn có thể kết luận rằng đối thủ có khả năng cao là có full house. Bạn cũng biết rằng xác suất để có một three of a kind là khá thấp (khoảng 0.24%), nên bạn có thể kết luận rằng đối thủ có khả năng thấp là có three of a kind.

Sau khi phân tích tay bài của đối thủ, bạn có thể ước lượng được khoảng bài của họ là full house gồm Q♥, Q♣ và Q♦. Bạn sẽ so bài và chiến thắng với royal flush.

Cách áp dụng chiến thuật theo tình huống và đối thủ

Sau khi phân tích tay bài của đối thủ, bạn cần áp dụng chiến thuật phù hợp theo tình huống và đối thủ để tăng cơ hội thắng. Bạn có thể sử dụng các chiến thuật cơ bản trong poker như sau:

 • Bluffing: Là chiến thuật đặt cược mạnh mẽ hoặc all-in khi có bài yếu, nhằm gây áp lực cho đối thủ và khiến họ bỏ bài. Bạn nên bluffing khi bạn nghĩ rằng đối thủ có bài yếu hơn bạn, hoặc khi bạn có vị trí lợi thế, hoặc khi bạn có cơ hội hoàn thiện bài của mình. Bạn không nên bluffing quá nhiều, hoặc bluffing với những người chơi mạo hiểm hoặc chủ động.
 • Semi-bluffing: Là chiến thuật đặt cược mạnh mẽ hoặc all-in khi có bài trung bình, nhưng có khả năng hoàn thiện thành bài cao hơn. Bạn nên semi-bluffing khi bạn có những bài như flush draw, straight draw, hay overcards. Bạn không nên semi-bluffing với những người chơi thụ động hoặc có bài cao.
 • Slow playing: Là chiến thuật đặt cược ít hoặc check khi có bài cao, nhằm gây ấn tượng cho đối thủ rằng bạn có bài yếu và khiến họ đặt cược nhiều hơn. Bạn nên slow playing khi bạn có bài rất cao, hoặc khi bạn nghĩ rằng đối thủ sẽ tăng cược nếu bạn check. Bạn không nên slow playing quá lâu, hoặc slow playing với những người chơi tính toán hoặc có bài yếu.
 • Check-raising: Là chiến thuật check ở lượt hành động đầu tiên, rồi tăng cược ở lượt hành động tiếp theo khi có người chơi khác đã đặt cược. Bạn nên check-raising khi bạn có bài cao, hoặc khi bạn muốn bluffing. Bạn không nên check-raising quá thường xuyên, hoặc check-raising với những người chơi thụ động hoặc có bài cao.
 • Value betting: Là chiến thuật đặt cược một khoản tiền hợp lý khi có bài cao, nhằm thu hút đối thủ call và kiếm được nhiều tiền từ bài của mình. Bạn nên value betting khi bạn nghĩ rằng bạn có bài cao hơn đối thủ, và đối thủ sẽ call với một khoản tiền nhất định. Bạn không nên value betting quá cao, hoặc value betting với những người chơi tính toán hoặc có bài yếu.
 • Pot control: Là chiến thuật kiểm soát kích thước của pot, nhằm giảm thiểu rủi ro khi có bài trung bình hoặc yếu. Bạn nên pot control khi bạn không chắc chắn về sức mạnh của bài của mình, hoặc khi bạn muốn tránh những ván bài quá lớn. Bạn không nên pot control quá nhỏ, hoặc pot control với những người chơi mạo hiểm hoặc có bài cao.
Bạn cần áp dụng chiến thuật phù hợp theo tình huống và đối thủ để tăng cơ hội thắng
Bạn cần áp dụng chiến thuật phù hợp theo tình huống và đối thủ để tăng cơ hội thắng

Ví dụ: Bạn có hai lá hole cards là A♠ và K♠. Năm lá community cards là Q♠, J♠, 10♠, 9♥ và 8♣. Bạn đã raise ở preflop và flop, và được call bởi một người chơi khác. Ở turn, bạn đã all-in và được call. Bạn có thể giải thích chiến thuật của mình như sau:

 • Bạn đã raise ở preflop với bài A♠ và K♠, là một bài tốt. Bạn đã áp dụng chiến thuật value betting, nhằm kiếm được nhiều tiền từ bài của mình.
 • Bạn đã raise ở flop với bài Q♠, J♠, 10♠, A♠ và K♠, là một bài royal flush. Bạn đã áp dụng chiến thuật value betting, nhằm kiếm được nhiều tiền từ bài của mình.
 • Bạn đã all-in ở turn với bài Q♠, J♠, 10♠, 9♥, 8♣, A♠ và K♠, vẫn là một bài royal flush. Bạn đã áp dụng chiến thuật value betting, nhằm kiếm được nhiều tiền từ bài của mình. Bạn cũng có thể coi đây là một hình thức của bluffing, nhằm gây áp lực cho đối thủ và khiến họ nghĩ rằng bạn có bài yếu.

Các sai lầm thường gặp khi chơi poker và cách khắc phục

Để chơi poker giỏi, bạn không chỉ cần biết cách đọc bài đối thủ và áp dụng chiến thuật mà còn cần tránh các sai lầm thường gặp khi chơi poker. Các sai lầm thường gặp khi chơi poker có thể được phân loại thành hai nhóm: các sai lầm về kỹ năng chơi poker và các sai lầm về tâm lý khi chơi poker.

Các sai lầm thường gặp khi chơi poker và cách khắc phục
Các sai lầm thường gặp khi chơi poker và cách khắc phục

Các sai lầm về kỹ năng chơi poker

Các sai lầm về kỹ năng chơi poker là những sai lầm liên quan đến cách chọn bài, cách đặt cược, cách so bài và cách dừng lúc thua. Các sai lầm này có thể làm bạn mất nhiều tiền và giảm khả năng thắng. Các sai lầm về kỹ năng chơi poker gồm có:

 • Chơi quá nhiều bài: Là sai lầm khi bạn chọn chơi những bài yếu hoặc trung bình mà không có lý do hợp lý. Bạn sẽ dễ bị đối thủ đánh bại với những bài cao hơn và mất nhiều tiền vào pot. Bạn nên chọn chơi những bài tốt hoặc có khả năng hoàn thiện cao.
 • Chơi quá ít bài: Là sai lầm khi bạn chỉ chọn chơi những bài rất tốt và bỏ qua những cơ hội khác. Bạn sẽ dễ bị đối thủ nhận ra hành vi của bạn và tránh xa bạn khi bạn có bài tốt. Bạn nên chọn chơi những bài tốt hoặc có khả năng hoàn thiện cao, nhưng cũng không nên quá kén chọn.
 • Chơi quá đơn điệu: Là sai lầm khi bạn luôn áp dụng cùng một chiến thuật cho mọi tình huống và đối thủ. Bạn sẽ dễ bị đối thủ nhận ra hành vi của bạn và đối phó với bạn một cách dễ dàng. Bạn nên thay đổi chiến thuật theo tình huống và đối thủ, để tạo ra sự bất ngờ và khó lường.
 • Chơi quá mạo hiểm: Là sai lầm khi bạn luôn tăng cược hoặc all-in khi có bài yếu hoặc trung bình, nhằm gây ấn tượng cho đối thủ rằng bạn có bài cao. Bạn sẽ dễ bị đối thủ call với những bài cao hơn và mất nhiều tiền vào pot. Bạn nên tăng cược hoặc all-in khi có bài cao, hoặc khi bạn có lý do hợp lý để bluffing.
 • Chơi quá thụ động: Là sai lầm khi bạn luôn call hoặc check khi có bài cao, nhằm tránh rủi ro và giữ vững pot. Bạn sẽ dễ bị đối thủ tăng cược với những bài yếu hơn và kiếm được nhiều tiền từ pot. Bạn nên tăng cược hoặc all-in khi có bài cao, nhằm kiếm được nhiều tiền từ bài của mình.
 • Không biết dừng lúc thua: Là sai lầm khi bạn không chịu chấp nhận thua cuộc và cố gắng gỡ lại tiền đã mất. Bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và chơi với tâm lý thiếu tự tin và căng thẳng. Bạn nên biết dừng lúc thua, nhằm giữ vững ngân sách của mình và tránh rơi vào tình trạng nợ nần.

Để khắc phục các sai lầm về kỹ năng chơi poker, bạn cần rèn luyện nhiều, học hỏi từ những người chơi giỏi hơn, và phân tích lại các ván bài của mình để rút ra kinh nghiệm.

Các sai lầm về tâm lý khi chơi poker

Các sai lầm về tâm lý khi chơi poker là những sai lầm liên quan đến cách suy nghĩ, cảm nhận và quyết định của bạn khi chơi poker. Các sai lầm này có thể làm bạn mất khả năng phán đoán và ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Các sai lầm về tâm lý khi chơi poker gồm có:

 • Bị ảnh hưởng bởi may rủi: Là sai lầm khi bạn cho rằng kết quả của poker chỉ phụ thuộc vào may rủi, và không có gì có thể làm để thay đổi nó. Bạn sẽ dễ bị mất niềm tin vào kỹ năng của mình, và không biết cách điều chỉnh chiến thuật theo tình huống. Bạn nên nhận ra rằng poker là một trò chơi kết hợp giữa may rủi và kỹ năng, và bạn có thể làm nhiều điều để cải thiện kỹ năng của mình.
 • Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc: Là sai lầm khi bạn để cảm xúc chi phối quyết định của mình khi chơi poker. Bạn sẽ dễ bị nóng giận, buồn bã, sợ hãi, vui sướng hoặc thất vọng, và không thể suy nghĩ lý trí và khách quan. Bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình, và không để cảm xúc ảnh hưởng đến hành vi của mình.
 • Bị ảnh hưởng bởi áp lực: Là sai lầm khi bạn để áp lực từ tiền cược, đối thủ, khán giả hoặc chính mình ảnh hưởng đến quyết định của mình khi chơi poker. Bạn sẽ dễ bị lo lắng, căng thẳng, hoảng loạn hoặc mất tập trung, và không thể phát huy được kỹ năng của mình. Bạn nên giải tỏa áp lực của mình, và không để áp lực làm mất tự tin và bình tĩnh của mình.
 • Bị ảnh hưởng bởi định kiến: Là sai lầm khi bạn để những quan niệm sai lầm, thiên vị hoặc cố chấp ảnh hưởng đến quyết định của mình khi chơi poker. Bạn sẽ dễ bị sai lầm về xác suất, nhận dạng đối thủ, nhận biết bài của mình hoặc của đối thủ, và không thể thay đổi theo tình huống. Bạn nên khắc phục những định kiến của mình, và không để định kiến làm mất khả năng phân tích và học hỏi của mình.
 • Bị ảnh hưởng bởi sự tự mãn: Là sai lầm khi bạn cho rằng bạn đã biết tất cả về poker, và không cần phải cải thiện kỹ năng của mình. Bạn sẽ dễ bị ngừng tiến bộ, bỏ qua những cơ hội học hỏi, và không thể đối phó với những thách thức mới. Bạn nên giữ cho mình luôn khiêm tốn, và không để sự tự mãn làm mất sự cầu tiến và ham học của mình.

Để khắc phục các sai lầm về tâm lý khi chơi poker, bạn cần rèn luyện tâm lý, học hỏi từ những người chơi thành công, và phản ánh lại tâm trạng và suy nghĩ của mình khi chơi poker.

Kết luận

Trong bài viết này, bostonmicrosystems.com đã trình bày cho bạn cách chơi poker giỏi, nâng cao kỹ năng và chiến thuật của bạn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc học hỏi và thực hành poker. Poker là một trò chơi vừa giải trí vừa rèn luyện trí tuệ và tâm lý. Bạn có thể trở thành một cao thủ poker nếu bạn có niềm đam mê, sự kiên trì và sự cầu tiến. Hãy tiếp tục luyện tập và cải thiện kỹ năng của mình, và bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ. Chúc bạn chơi poker vui vẻ và thành công!

Được viết bởi:
douglass
Xin chào mọi người, mình là Douglass mình là một tuyển thủ chơi game, mình là CEO, Founder của BostonMicrosystems - Website cập nhật tin tức thế giới game online/offline 24h qua mọi người hãy theo dõi để biết thêm các game mới ra và thông tin game nhé!