Top 57 mẫu xếp base hall 12 đẹp thủ tốt 2024

Chào các game thủ Clash of Clans, hôm nay Bostonmicrosystems.com sẽ chia sẻ tới bạn top 57 mẫu xếp base Hall 12 đẹp thủ tốt, tất cả đều đã được kiểm chứng bởi các game thủ hàng đầu 🏰🔥 Đừng bỏ lỡ nhé, các mẫu này đặc biệt hiệu quả cho bạn nào muốn bay cup, thủ war chống 3 sao và thủ tài nguyên 💪 Hãy tự tin lựa chọn một mẫu phù hợp nhất với chiến thuật của bạn nhé 😉.

Bạn quan tâm

Ngay dưới mỗi mẫu layout, Bostonmicrosystems.com đã để sẵn link copy base, bạn chỉ cần click vào là tự động chuyển sang game coc và mẫu xếp nhà hall 12 sẽ được copy luôn 😎.

Lưu ý: Nhớ là trước khi copy, hãy dọn dẹp sạch sẽ ngôi làng của mình nhé, không để bụi cỏ hay đá cản đường 😂 Và cũng đừng quên xóa bớt các sơ đồ mẫu xếp nhà không cần thiết để có chỗ trống cho mẫu mới đó 🗑️ Happy gaming! 🎮💥”.

base hall 12 coc 2021 1

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 2

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 3

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 4

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 5

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 6

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 7

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 8

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 9

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 10

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 11

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 12

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 13

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 14

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 15

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 16

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 17

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 18

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 19

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 20

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 21

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 22

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 23

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 24

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 25

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 26

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 27

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 28

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 29

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 30

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 31

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 32

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 33

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 34

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 35

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 36

Copy link base TẠI ĐÂY.

base hall 12 coc 2021 37

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEhmqQl5OEAubzIETn2qcuxsaPjrke8FJfMRyoSj Cxz3dRLqpmtg8tifkyLiALFGdDmJsZa20BJ5QdrJRtBRSEWhnoPH6U5 ZpH3vPu5BAQr4GnakmXImhhMB6mru0lVZetea9UJtIW9T4q3vVhjRa0cx8BWAq5 V7mum DznSVVlMUdGomHv86ekcehA

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEjZkRc 932GMRNM7hhvO9rlYgqtbwy60nO tT5HE7ftpijsia qEGCOoFlb4qP6I6TQeMPq1AWc7MM9as uc8yt0DKXsJem8zVuUeMZt60il6I24zTf3pvn9ROtSzDCC1QrhYC7xlI3rhxM4FKY

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEjGrjyUmgfexXBs NMM5OxFOs7svnoKHYp9andjqoayUPLw SxW7iBGLKlvyKOEdo4FRalerTHD5zJgMMjW6u05QNuAubMIQuf8TCL9LjmqKIY39nJOeZaWoGL2WF6lE6vxOKyUfVmNA2hg0xqWftbiBATo3z9E3ctzceHQPcwX9NYjP0iTzJ1ZrmgE w

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEiMS7GSkd FGVPQ1WbAAS jTIwI1SgLnb3yP8d qsi hVon1oFeS CYq0Eal A9kjCUQnbTFHba9X3xcYNrdMMINPp4fGlmxVaj5yO Gw5HesZVHnZbrpnT kffzWgJpaO3x6AHky1xzP iIrk9lyaB1nkigVM4O0H c VT0gUIjEtZSWKVErtOa8z4Q

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEj6GA6U6EcYhDCtkYbnfFWcOSsX3fhBHTAXevQeL3DwYD1TKFUNGFIbjZhQBjbZpKrLQdd BS8GmUQZpW7irCHj6XE0kqDjFRAWZ P2DlamsaCx9g7nPSuR5fCCEuUV3sirvOgSi9 xXQlnqaduokCnQeG9ZR4qsFvPq Ayn4Ze4mBG9 clLplKAHUI9g

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEh5GvVz4JMe05RESltuZP3fUK1xxgDKXIykiGCVl7jxFwP5JK rmQQ QQ7g8XfmyulhQW4ozRRlqMkrfkeH9 xqwAbDGVu4nLQQFBnE8S10AAQJM5C6T1IuOxScjHUdV YDgG08TQBLq1DBml9IByIdEKRx1lSYHUo5IWoexJntY5j fdjoEh7gHvndrw

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEgBJ3l98nXevjoYp0scKA7vmjukVAzmmmtCU6GneYvhrPfyzenJS3rhzlM0JEkHEjDpcTQSasS8HiZZ8VAVELzFxGD65gIOucECucFHG7ipGvfKtxc72YSRfnU5aOHAcuZqHc

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEivBHMeVyN8zkk1bRiCNR sQYB1lwiBuYVyTsELg F6Vy3sHc4TflQqX8zHtLD4ZZikwTtafahYVJr507aaIPR83ALUTDpc8ZCkCwcVreCLocZeWZWLHZkwekK HJoZ3gjh3YHHYYXUmIOwP3HVK8 3BNj517p92hUHQvI7msZeAYeBUylXTlpJeYpggg

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEhm2jOcZpgc KxpXmfY2ZQIP5umOli8r1itsXY Zxx2wAuY50Qbkb1gi1ZSxXh7X1zfmiqHVrre2OJe8zh4CLvKCFG 2Y9oaWFO4QQMtVSdbK4AMT0IT0Ttj5Vou3TA1cXPBRbteEWZhTHk3 ZWEnrCT6unHgqhbSEJYcsbJb679Ydw

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEhThcxiDLvlyU39hLhV6JJR0zaGAs0YaQ9lbLKADvj16QXtzA6t4H3sRnhCHfbMvt4XWjIA25dZRNSX0WJd3Rrjdsd3ZgOEo10tzwtpL2vMVzPC5B6RJvQYiJenMu2QzR85WyYqXey gcFiCiE2QrbnEt2dZXVhnMTscCectrlXNX9ZgNDpusO5k83TQA

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEh1jp YCcFzue3aWu 2BBfCUC4IybA1PpS477fhcJ2 uOaI OBlTUyCu

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEiMfKMUXM1S0RrB3hJ3tdbnOqwefldaCCPfuOwMWEtrlHoMXYGIIJ85YTJ882ZlVscOXmOfuqcW Ok Gdi3P d7LXhxQY2wBDxxTYzp5K7 bVNqSiGKcTOuJq5mdQwihDgS4ZBJoAkTYG jzrbJHfdqZSBVlY4e G09D1fXfsZMKW9UhIoNSVDFL65TBg

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEj uqWWQtSNu3278At1DH60HpuaMgRcvNUFUNwAB5u5S AGB 3wlDCiJbz8Jq7OlI7XYVs7vBSUdWQQA49 Nij5HdiUU35wpcrmezGtRD8VWU11FBT0JxAsgaceYY13TL E5KY5fTCWNkDvK4HV92TerO2

Copy link base TẠI ĐÂY.

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEhZyJ5f3aNtMpZbEzNbDRDrS7SZ0doPBsmFnFCoIh5FE9FFNYs7HEOrQpMejW7NR6Gt8hYjx9EeklLIBSJziUhwrWBJtsMSrdbCCjwst64xNDTKDa6akYQ AMS3bhm4ApRZ8MY4NNrZcO9JPs2UGJfStMt8nrV9gSSGmWWRl0DdHhpPsbkin4k Bp7izg

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEgNuYnByPvTWEJfIvzX5mzVqT3qqSend8EnEXzv8Us3xo 6x590kDGfw8DjmMVqhykq QkiGiB0uJ2UAaopUIkxT Qd2 sj 11dPIGornhK2NSUtjL m9e3b F3Oafgrkczgh6VHg2id2Y7GkXn8poxx5g

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEi4dq3OMHMDX6TP68ksYlNX Kt U2Rx L9uQoSWIQh3rMswbb0kzLxJrOS0cmCpflleEx3AydlISxcI2YyKTmPG6fsqDO8wWXTUf5u3rqbnoU765VjoNz66QJ82ftWy9c5n 6ydEkBtZMORePP9KjK8oQYjHlzlSaRLy01CC1cQhlTPIVM0cv8NTHUhQ

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEjK1n9XJ4phzzLnbm6GTzPA 9nAEoCoDqlTjACbM3aB xBcf7RBdud2nXRlXZyCjkiHhX80nfXh7KcoXO4R7dnouW3bT5hsZo5EsKS8HGNt7H 1KmAjqCLBuIUaDAL7NK3wfKmxewCwb7Dr2P8cTzvIJ2Kts4gYKdDewYC28csSzT4bmnvQbs6a5gV Ug

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEgQ7Z2lCCLTC6IfdOJIlBO5x5TtC6xim2985ZAxcNAzx1xHDld6koAZ3U3FBGHaWwJFUtSZQ0357OhYe k5L3ismF NyuepxL1DaPSWWsDJQG CJdCGCpRs z8YqX7GuoJfT32U0IqJZf2joCkmPzPQDLnr

Copy link base TẠI ĐÂY.

AVvXsEg4Y3uxTtLbuQkyvtYkVqciSi j4z3k5vEiyBBbsQLtoyIqyyJsxXZZ428ddBaUDTMrpr2tcyBVeUimLTAWcAy5iP5ZPKDGx4DXv2s2KnlrMCoREkIhxRa2GFA1LXC5aapYDi32td3RR

Copy link base TẠI ĐÂY.

Bonus: Video hướng dẫn cách xếp base hall 12 đẹp thủ tốt

Được viết bởi:
Oconnor Nikita